Doelen in het leven

Iedereen stelt wel eens doelen in het leven. Goede doelen zorgen ervoor dat je meer richting, energie, motivatie en toewijding krijgt om je doel daadwerkelijk te bereiken. Toch vind niet iedereen het even makkelijk om doelen te stellen, of blijkt herhaaldelijk dat je doelen niet haalbaar zijn. In die gevallen zullen je doelen juist ervoor zorgen dat je gedemotiveerd, onzeker of teleurgesteld wordt.

SMART doelen in het leven stellen

Doelen in het leven

Om altijd tot de juiste doelen te komen kun je gebruik maken van SMART doelen. SMART doelen staat voor:

  • Specifiek,
  • Meetbaar,
  • Acceptabel,
  • Realistisch &
  • Tijdgebonden.

Probeer deze kenmerken zoveel mogelijk te gebruiken bij het maken van je doelen.

Specifiek

Wees specifiek bij het maken van je doelen. Door specifiek te zijn geef je jezelf structuur. ‘Ik wil vaker sporten’ is niet zozeer een specifiek doel, want wat is ‘vaker’? Een doel zoals ‘Ik wil twee keer per week intensief een half uur sporten’ is daarentegen wel specifiek.

Meetbaar

Een goed doel is meetbaar. We moeten immers op een bepaald moment kunnen zeggen of een doel gehaald is of niet. Als we kijken naar het voorbeeld hiervoor dan is het vrij makkelijk om bij te houden of je twee keer per week aan dat half uur komt.

Acceptabel

Je doel moet uiteindelijk ook passend zijn in je leven. Ga bijvoorbeeld niet intensief sporten als je bijvoorbeeld van de dokter heb gezegd dat je het rustig aan moet doen in verband met een versleten knie. Heb je longklachten, doe dan niet activiteiten die je situatie verslechteren.

Realistisch

Zorg er ook voor dat je doel realistisch is! Onmogelijke doelen zullen uiteindelijk alleen maar zorgen voor meer teleurstelling en onzekerheid. Een goed doel is uitdagend maar met de juiste toewijding haalbaar. Heb je bijvoorbeeld een hele drukke baan of moet je vaak weg, probeer dan niet zes keer per week intensief te sporten omdat de kans dat dat überhaupt in je tijd past erg klein is.

Tijdgebonden

Tot slot heeft een doel te maken met een bepaalde periode. In het geval van het sporten kan het bijvoorbeeld zijn dat je bepaalt dat je het minimaal een maand wilt doen. Je kunt ook een doel stellen die je in een bepaalde tijd bereikt wil hebben. Zo kun je bijvoorbeeld voor jezelf bepalen dat je binnen twee jaar 10 kilometer wil kunnen rennen in 45 minuten. Over het algemeen is het handig om de tijdspanne van doelen te bepalen tussen één maand en vijf jaar.

Beter doelen stellen voor jezelf

Beter doelen stellen voor jezelf kan leiden tot meer richting, energie en motivatie. SMART doelen, die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn, helpen bij het creëren van effectieve doelen. Het is belangrijk om specifieke en meetbare doelen te stellen die passen bij je leven, realistisch zijn en een bepaalde tijdslimiet hebben. Door deze benadering toe te passen, kun je je kansen vergroten om succesvol je doelen te bereiken en teleurstelling te voorkomen.