Praktische lessen
Zelf aan de slag

Verwijzers

Hebt u cliënten met vragen over psychische gezondheid of beginnende of lichte psychische klachten? Komt u in uw praktijk overbelaste familieleden en mantelzorgers tegen van mensen met psychische problemen? Breng MijniHelp onder de aandacht.


Deze site bevat informatie en laagdrempelige (zelfhulp)cursussen om te voorkomen dat psychische klachten ontstaan of verergeren. Door inzicht en het versterken van vaardigheden en eigen kracht kunnen mensen hun gezondheid bevorderen.

Op de site vindt u aparte pagina’s

 

Hoe werkt het?

 • Als mensen zelf of hun naaste in Amsterdam wonen kunnen zij via mail of telefoon kunnen mensen informatie en advies vragen welke steun of cursus bij hen past:
  T 020 5901330  E mijnihelp@arkin.nl    
 • Deelname aan een online zelfhulpcursus is gratis en anoniem. Na aanmelding krijgt de deelnemer direct inloggegevens toegestuurd.  Begeleiding bij de cursus is mogelijk afhankelijk van de woonplaats van deelnemer. De begeleiding bestaat uit 4 contacten van een kwartier. Bij twijfel kan men bij ons terecht voor informatie en advies. Online cursussen zijn:
  Hoe gaat het met U?’ Zelfhulpcursus voor familie en mantelzorgers van mensen met psychische problemen. Begeleiding is mogelijk als deelnemer of zijn naaste woont in Amsterdam of Zuid-Holland Noord en Midden.
  - ‘Omgaan met Stress’ Zelfhulpcursus voor mensen met stressklachten. Begeleiding is mogelijk als deelnemer woont in Amsterdam. 
  ‘Omgaan met Somberheid’ Zelfhulpcursus voor mensen met sombere gevoelens. Begeleiding is mogelijk als deelnemer woont in Amsterdam.
 • De agenda met startdata van groepscursussen van Arkin preventie vindt u hier.
 • Voor consultatie en advies kunt U als verwijzer bij ons terecht: T 020 5901330  E mijnihelp@arkin.nl