Praktische lessen
Zelf aan de slag

Zelfhulpcursus 'Als de zorg te zwaar is.'

Deze zelfhulpcursus is bedoeld voor iedereen voor wie de zorg voor iemand met psychische problemen zo zwaar is geworden dat de leefsituatie uit de hand loopt of dreigt te lopen.

 

Deelname is gratis.

 

Deze cursus is ontwikkeld  door Prezens, Arkin preventie en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam van Markant en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Amsterdam. 

 

Direct aanmelden

 

Achtergrond

Uit onderzoek van Mezzo blijkt dat mantelzorgers van een naaste met psychische problemen zich vaker zwaarder belast en ook meer overbelast voelen dan andere mantelzorgers. Dit komt onder andere doordat iemands psychische problemen ook ingrijpende gevolgen hebben voor zijn naasten – voor u. In eerste instantie wordt u geconfronteerd met de problematiek van uw naaste, terwijl u niet weet wat er aan de hand is. U kunt zich heel wanhopig en machteloos voelen. U kunt geconfronteerd worden met heel moeilijk gedrag. U kunt op zoek gaan naar goede hulp en daarbij de nodige obstakels tegenkomen. Vervolgens is het verwerken dat uw naaste psychische problemen heeft een heel proces. Er komt heel wat op uw pad. Dat kan uw leven ontwrichten.

 

Het kan iedere mantelzorger overkomen dat door dit alles de druk te groot wordt. Dan kan het zijn dat u niet meer kunt zorgen op de manier waarop u dat zou willen. Het kan zijn dat de situatie uit de hand loopt door de te grote druk die u ervaart. Mocht u zo’n grote druk ervaren, dan is deze cursus voor u bedoeld.

 

Mijn zoon van 23 woont nog thuis. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis (borderline). Het laatste jaar zijn er enorme spanningen in huis. Hij heeft vaak agressieve uitbarstingen waar ik geen raad mee weet. Vorige week werd het me echt te veel. Toen ik in ons huis boven aan de trap stond en er niet langs mocht van mijn zoon heb ik hem een duw gegeven. Hij viel de trap af. Gelukkig heeft hij niets gebroken. Ik ben er erg van geschrokken.

 

Doel

  • Zicht krijgen op uw situatie.
  • Inzicht krijgen in signalen en oorzaken van overbelasting waardoor uw situatie uit de hand kan lopen.
  • Bieden van handvatten om meer grip te krijgen op uw situatie; om de balans tussen draagkracht en draaglast meer in evenwicht te brengen 

 

Inhoud

Les 1   De zorg is te zwaar

Les 2   De stress loopt te hoog op

Les 3   Omgaan met verlies

Les 4   Zorgen voor uzelf 

 

Opbouw lessen

De lessen bestaan uit informatie over het thema en oefeningen om uw eigen situatie in kaart te brengen en als u dat wilt aan te passen.

 

Zelfstandig aan de slag

U werkt zelfstandig de lessen door. Wij adviseren u de lessen in de aangeboden volgorde te doen en enige dagen tot een week tussen de lessen te laten, zodat u kunt oefenen met de stof. Met een les en oefeningen bent u een half uur tot een uur bezig. U hoeft de les niet achter elkaar te doen; u kunt elk moment ophouden en later verdergaan. Na verkrijgen van inloggegevens hebt u 4 maanden toegang tot de cursus.

 

Begeleiding

Wilt u de cursus volgen en woont u zelf of woont uw naaste in Amsterdam? Dan kunt u kiezen voor begeleiding bij het doorlopen van de cursus. Deze begeleiding bestaat uit maximaal 4 contacten van ongeveer 15 minuten via mail of telefoon. U bespreekt de voortgang en uw vragen/knelpunten bij het volgen van lessen. Ook zijn individuele gesprekken op afspraak mogelijk. Na aanmelding neemt een preventiemedewerker contact met u op om afspraken te maken over de begeleiding.

 

Privacy

Uw persoonlijke gegevens bewaren we gedurende de 4 maanden dat u toegang hebt tot de cursus. Daarna worden ze vernietigd. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De privacyreglementen van Arkin en Prezens zijn van toepassing. Ook wat u invult in de oefeningen, wordt opgeslagen en na 4 maanden vernietigd. Dit is zichtbaar voor uzelf en, als u daarvoor kiest, voor degene die u begeleidt. De ingevulde oefeningen worden na afloop van de cursus verwijderd.

 

Direct aanmelden